Kada se u Beležnicu smrti zapiše ime neke osobe ona će umreti. Uzrok smrti će biti srčani
udar, a vlasnik Beležnice ne može biti povezan sa tim događajem. Kada sedamnaestogodišnji
Raito pronađe jednu Beležnicu koju je izgubio demon šinigami, on polako otkriva njene moći,
ali i nalazi se pred dilemom da li treba da je upotrebi. Da li je moralno odlučivati o tuđoj
sudbini, pa čak iako su namere najplemenitije. Šta biste vi uradili?

 

Kada se u Beležnicu smrti zapiše ime neke osobe ona će umreti. Uzrok smrti će biti srčani

 

udar, a vlasnik Beležnice ne može biti povezan sa tim događajem. Kada sedamnaestogodišnji

 

Raito pronađe jednu Beležnicu koju je izgubio demon šinigami, on polako otkriva njene moći,

 

ali i nalazi se pred dilemom da li treba da je upotrebi. Da li je moralno odlučivati o tuđoj

 

sudbini, pa čak iako su namere najplemenitije. Šta biste vi uradili?

Adresa:

Beograd, Lomina 5
TC Zeleni venac (ugao Kameničke i Lomine).
Lokal br. (suteren)

Telefoni:

011/2622867
064/6465755
064/6465759