Kolosalni titan se pojavio kod južne kapije okruga Trost i uništio njene vratnice. Titani su
nakratko okupirali čitavu oblast okruga Trost. Ali operacija ponovnog zauzimanja na život i
smrt bila je uspešna i ispunila je svrhu blokiranja kapije.

Kolosalni titan se pojavio kod južne kapije okruga Trost i uništio njene vratnice. Titani su nakratko okupirali čitavu oblast okruga Trost. Ali operacija ponovnog zauzimanja na život i smrt bila je uspešna i ispunila je svrhu blokiranja kapije.

Adresa:

Beograd, Lomina 5
TC Zeleni venac (ugao Kameničke i Lomine).
Lokal br. (suteren)

Telefoni:

011/2622867
064/6465755
064/6465759